Flytt av WordPress-hemsida till ny undermapp eller domännamn

Har du idag en gammal hemsida byggd för hand som är omständig att uppdatera eller känner du att det är dags att byta från något plottrigt webbpubliceringssystem till WordPress? Kanske har ditt företag bytt namn eller behöver av någon annan anledning flytta och peka om hemsidan eller bloggen.

Oavsett så står jag till tjänst och jag har förutom kunskaper i utveckling även en del kunskaper i sökmotoroptimering (SEO), så jag tänker alltid i termer om att behålla struktur och maximalt uppbyggda värden för ditt innehåll när det uppdateras och flyttas. Jag kan hjälpa dig med:

Flytt till nytt domännamn

Jag kan hjälpa dig med att flytta och peka om din WordPress-sida till en ny domän (kan även vara nytt webbhotell), med så mycket bibehållna värden i Google:s sökresultat som möjligt.

Flytt till undermapp

Började du din sida som blogg men du vill nu ha den mer i bakgrunden under en företagssida eller butik? Jag kan hjälpa dig att flytta och vid behov peka om innehållet till en undermapp på din hemsida.

Migrering från annat publiceringssystem

Jag kan även hjälpa dig att migrera ditt innehåll från en gammal HTML-hemsida eller ett annat webbpubliceringssystem eller bloggverktyg som Joomla eller Blogger – till en WordPress-installation med intakt innehåll och maximalt bibehållen struktur och värden i Google.

Kontakta mig om WordPress-flytt!

    Jag är särskilt intresserad av: